הלוואות לעסקים: פתרונות מימון באמצעות קרנות סיוע לעסקים

הבעיה: ניהול תזרים מזומנים עסקי

מרבית בעלי העסקים הקטנים בישראל מכירים את התופעה מקרוב: לאחר השקעה עצומה של כספים, כוח אדם ושעות עבודה מסביב לשעון נראה שהעסק נכנס למסלול של צמיחה. רגע לפני חתימה על חוזה גדול, רכישת זיכיון למותג מצליח או כניסה לתחומים חדשים, פעולות שמגלמות פוטנציאל צמיחה ורווח גדול, יש צורך בהשקעה כספית גדולה יותר מהרגיל על מנת לבצעה אולם בדיוק באותו הזמן הבנק המלווה את העסק מבצע שיערוך סיכונים ומסרב להגדיל קווי אשראי, לתת הלוואה או להגדיל מסגרות והעסקה מתבטלת.

בעלי עסקים רבים המעוניינים בקבלת הלוואות לעסקים נוטים להסתמך על הבנקים בלבד. למרות שהבנקים הינם נותני האשראי הגדולים ביותר לעסקים ולמרות שלעומת גופים פיננסיים אחרים הבנקים נוהגים לתת אשראי זול יותר במידה ומתן האשראי מאושר, פיתוח תלות בלעדית ברצון או ביכולת של הבנקים לתת הלוואות לעסק בזמן שהוא זקוק לה ביותר עלול להסתיים באובדן הזדמנויות עסקיות רבות לצמיחת העסק ובמקרים מסויימים אף לגרום לחוסר יציבות של תזרים המזומנים העסקי עד כדי מצב של סגירת העסק.

פתרון: הלוואות לעסקים בערבות מדינה

רבים מבעלי העסקים אינם מודעים לקיומן של מגוון קרנות סיוע לעסקים אשר הוקמו במטרה לספק אשראי חוץ בנקאי לעסקים אשר זקוקים לכך. כל קרן מגדירה קריטריונים לקבלת הלוואות מהקרן, תנאים להחזרת ההלוואות אשר תוכננו כך שיאפשרו מימוש הפוטנציאל הצמיחה העסקי של העסק המלווה ותנאי הערבויות שעל בעל העסק להעמיד כבטוחה לטובת העמדת האשראי כאשר בדרך כלל ישנו הפרש משמעותי בין הסכום שנלקח כהלוואה עסקית לבין שווי הבטוחות שעל בעל העסק להעמיד כערבות. סכום ההפרש ניתן לבעל העסק כהלוואה בערבות המדינה - כלומר המדינה ערבה להחזר החלק היחסי של ההלוואה ובמילים אחרות - המדינה נוטלת על על עצמה סיכון בשותפות עם הסיכון העסקי שנוטל בעל העסק לצורך החזר ההלוואה לקרן.

למידע נוסף על הלוואות בערבות מדינה

למידע נוסף על קרנות סיוע לעסקים

פתרון: הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

במידה והבנק אינו מאשר הגדלת מסגרות או מתן אשראי ניתן לפנות לגופים בשוק החוץ בנקאי על מנת לגייס הלוואות עסקיות. הריביות על ההלוואות הניתנות בשוק החוץ בנקאי עשויות להיות גבוהות יותר מההלוואות הבנקאיות או מההלוואות הניתנות מקרנות בערבות מדינה אולם לעיתים זהו מענה שיכול להיות ההבדל בין סגירת העסקה והתרחבות העסק לבין אי יכולת לצמוח ולהרחיב את העסק.

בין האפשרויות העומדות בפני בעל עסק הפונה לשוק החוץ בנקאי ניתן למנות את הגופים הפיננסיים כגון: בתי השקעות, חברות ביטוח וקרנות הון סיכון שעשויות להשקיע בעסקים בשלבים שונים.

בנוסף, אפשר לשקול גיוס ממשקיעים פרטיים. משקיעים לעסקים יכולים לתת אשראי כהלוואה לעסק או להכנס כשותף אקטיבי או פסיבי בתמורה לאחוזים מהעסק. כמו כן, אם העסק גדול מספיק ניתן לפנות לאחד מחברי הבורסה המציעים שירותי חיתום על מנת לבדוק אפשרות גיוס כספים מהציבור, בין אם בהגדלת ההון העצמי באמצעות הנפקת מניות ובין אם בהצעת אגרות חוב.

למידע נוסף על משקיעים לעסקים

הלוואות בערבות מדינה