הלוואות בערבות מדינה: פתרונות מימון לעסקים בערבות המדינה

הלוואות לעסקים בישראל

ניהול תזרים מזומנים הינו מרכיב חיוני בהצלחה של עסקים קטנים וגדולים כאחד. על מנת לנהל תזרים עסקי איתן על בעל העסק לקיים קשרים עסקיים עם גופים פיננסיים לצורך העמדת הלוואות, הקצאת מסגרות אשראי ולעיתים שימוש במוצרים פיננסיים נוספים לטובת העסק.

במדינת ישראל מעל למחצית מהאשראי העסקי ניתן לעסקים ע"י חמשת הבנקים הגדולים. אולם, עסקים רבים נתקלים בקשיים בגיוס אשראי בנקאי ואינם יכולים להסתפק בהתנהלות פיננסית מול הבנק בלבד על מנת לתחזק את העסק כראוי או לנצל הזדמנויות עסקיות להרחיב את העסק.

מדינת ישראל זיהתה צורך זה של עסקים קטנים ובינוניים רבים והקימה מספר קרנות שמטרתן להיות מקור גיוס אשראי אלטרנטיבי עבור העסקים, בתנאי החזר נוחים ומותאמים לסביבה העסקית.

יתרונות גיוס אשראי מקרנות סיוע ממשלתיות

ישנם מספר יתרונות משמעותיים עבור עסקים לקבלת הלוואה מקרן ממשלתית:

  • ההלוואות ניתנות בערבות מדינה - כאשר בעלי עסקים מבקשים הלוואה מגוף פיננסי כגון בנק או גוף פרטי הוא נדרש להעמיד ערבויות שישמשו כבטחונות להחזר ההלוואה. הערבויות שבעל העסק נדרש להעמיד הן בדרך כלל נכסים בבעלות העסק או בבעלות אישית של בעל העסק כאשר שווי הנכסים צריך להיות לפחות בגובה סכום ההלוואה המבוקשת. במקרה של אי פרעון ההלוואה בתנאים שנקבעו הגוף המלווה יכול להגיש בקשה להכריז על העסק חדל פרעון, לדרוש את מימוש הנכסים ולהשתמש בתקבולים שהתקבלו ממימושם לכיסוי ההלוואה במלואה. לעומת זאת, בקבלת הלוואה מקרן סיוע ממשלתית, בעל העסק נדרש להעמיד ערבויות רק עבור אחוז מסויים מסכום ההלוואה המבוקש (בדרך כלל פחות מ 30%) והערבות עבור שאר הסכום הינה מוטלת על המדינה. כלומר, במידה והעסק נקלע למצב של אי יכולת לפרוע את ההלוואה, המדינה תספוג את רוב העלות עבור חוסר הכיסוי של ההלוואה שניתנה לעסק.
  • אין הגדלה של האובליגו הבנקאי - שימוש באשראי מקרן סיוע בערבות מדינה מאפשר הקצאת משאבים פיננסיים עבור העסק שהינם חוץ בנקאיים. כלומר, אין פגיעה ביכולת העסק לגייס משאבים פיננסיים נוספים מהבנקים השונים איתם הוא מנהל את החשבונות העסקיים.
  • תנאי החזר הלוואה נוחים - ההלוואות הניתנות מותאמות לסביבה העסקית מראש ולכן תנאי ההחזר, לרבות גובה הריבית, הצמדות, מספר תשלומים ועוד, צפויים להיות נוחים לעומת תנאי החזר הלוואות שנלקחות ממקורות אחרים.
  • תקופת גרייס - בחלק מהקרנות יש אפשרות לקבל תקופת גרייס, כלומר תקופה מסויימת לאחר מתן ההלוואה בה העסק אינו נדרש להחזיר את החלק היחסי של הקרן בהחזרים החודשיים הראשונים.

תנאים לקבלת הלוואות לעסקים בערבות מדינה

כל קרן מגדירה תנאים וקריטריונים ספציפיים למתן הלוואות ויש לבדוק את התנאים ביסודיות לפני הגשת הבקשה. תנאים המשותפים לרוב הקרנות הינם:

  • חשבונו של העסק או של בעלי העסק אינו מוגבל או מעוקל.
  • הגבלות מסויימות על המחזור השנתי של העסק.
  • העסק אינו קיבל הלוואה מהקרן בעבר.

בעוד שכל אחד מהתנאים הנ"ל יכולים לקבוע האם הבקשה תאושר או תסורב, כדאי לשים לב לדרישה האחרונה: הקרנות אינן מלוות יותר מפעם אחת לעסק מסויים. יתר על כן, ישנן קרנות שנוטות לסרב לבקשות להלוואה עבור עסקים שביקשו בקשה בעבר וסורבו.

הדבר רלוונטי במיוחד עבור בעלי עסקים שפונים לחברת ייעוץ חיצונית שתכין עבורם את הבקשה לקבלת ההלוואה. פנייה לחברה אשר אינה מקצועית וקבלת סירוב לקבלת הלוואה מהקרן בדרך כלל סוגרת בפני בעל העסק את האפשרות לגייס אשראי מהקרן גם אם יגיש בקשה נוספת.

למידע נוסף על קרנות סיוע לעסקים

הלוואות בערבות מדינה