משקיעים לעסקים: פתרונות מימון לעסק ע"י הכנסת משקיע

משקיעים פרטיים

אחת האפשרויות העומדות בפני בעל עסק המעוניין בגיוס כספים היא הכנסת משקיע פרטי לעסק. המשקיע הפרטי מזרים כספים לעסק ובתמורה הוא מקבל אחוזים מהעסק כלומר הוא הופך להיות שותף. האחוז הניתן למשקיע מהעסק בתמורה להשקעתו נקבע לאחר משא ומתן בין הצדדים ומושפע בעיקר מהגורמים הבאים:

  • שווי העסק וסכום ההשקעה - בדרך כלל מבוצעת הערכת שווי נוכחי של העסק ע"י שמאי מקצועי או ע"י נציגים מטעם המשקיע ובעל העסק. לאחר שנקבע שווי העסק לפני ביצוע ההשקעה (לפני הכסף) ומוסכם על גובה ההשקעה, האחוז מהעסק שיקבל המשקיע הינו שווה לסכום ההשקעה חלקי שווי העסק לאחר ביצוע ההשקעה (אחרי הכסף). לדוגמא, אם שווי העסק לפני הכסף נקבע על סכום של 750,000 ש"ח והמשקיע מזרים לעסק סכום של 250,000 ש"ח אז המשקיע יקבל (250,000 + 750,000) / 250,000 = 25% מהעסק.
  • מידת מעורבותו של המשקיע בעסק לאחר ההשקעה - אם המשקיע מזרים כספים לעסק ולאחר מכן הוא אינו מעורב בניהול השוטף של העסק אז זהו משקיע פסיבי. לעומת זאת, אם המשקיע מתכוון להיות מעורב בניהול העסק לאחר ההשקעה או שהוא מביא איתו ערך מוסף לעסק בנוסף להשקעה עצמה אז זהו משקיע אקטיבי שעשוי לדרוש אחוז גבוה יותר מהעסק לאחר חישוב השווי הפיננסי הנוכחי של העסק בתמורה לשירותיו.

אם במסגרת ההשקעה הוסכם שהמשקיע מקבל מעל ל 50% מהעסק הרי שהוא הופך להיות בעל השליטה בעסק והוא זה שיקבע סופית כל החלטה בעלת אופי מהותי לעסק לאחר ביצוע ההשקעה בהתאם להחלטות שהוסכמו עליהן במסגרת המשא ומתן שנערך בין הצדדים.

משקיעים מוסדיים

בדומה לאפשרות להכניס משקיע פרטי, ישנה אפשרות לפנות לגוף מוסדי על מנת שיבצע השקעה בעסק. ישנם מספר סוגים של גופים מוסדיים לצורך השקעה עסקית:

  • קרנות הון סיכון - קרנות המשקיעות בעסקים בשלבים מסויימים בחיי העסק החל משלב הסיד (השלב הרעיוני או התיאורטי) ועד לשלב בו העסק פעיל ויש לו מחזור מכירות. לכל קרן קריטריונים לאילו סוגי עסקים היא בוחנת השקעה. בדרך כלל ככל שהשלב בו העסק נמצא מוקדם יותר, כך הקרן תדרוש אחוזים גבוהים יותר כפיצוי על הסיכון הרב יותר ועל חוסר הודאות בהצלחת העסק להגיע לשלב של מכירות וריווחיות. ישנם גם משקיעים פרטיים המשקיעים באותו מודל, בדרך כלל אלו בעלי עסקים לשעבר שמכרו את החברה שבבעלותם (ביצעו אקזיט) ומעוניינים להשתלב מחדש בענף ע"י ביצוע השקעות. משקיעים כאלה נקראים אנג'לים (מהמילה Angel - מלאך).
  • רכישה או מיזוג ע"י גופים פיננסיים גדולים - גופים כגון: בתי השקעות, בנקים, חברות ביטוח, חברות אחזקה ואף חברות גדולות בתחום שבו העסק פועל עשויות להתעניין בהשקעה בעסקים קטנים מהם בין אם על מנת למזג או לשלב בין הפעילות העסקית של העסק לפעילותם הקיימת ובין אם החברה רואה בעסק פוטנציאל עתידי ומבצעת בו השקעה אסטרטגית.
  • הנפקה לציבור בבורסה - אפשרות זו הינה יקרה יחסית וקיימים דרישות וחסמים מסויימים על מנת לבצעה, כמו גם שנדרשת שקיפות וחשיפת הנתונים הפיננסיים של העסק לציבור, אולם זוהי אפשרות להנפיק מניות או אג"ח לציבור ולגייס כספים למטרות הרחבת העסק באמצעות למעשה הכנסה של מספר גדול של משקיעים קטנים לעסק, תוך הקטנת הסיכון העסקי שנוטלים בעלי העסק ושמירה על שליטה ובעלות בחברה.

למידע נוסף על הלוואות לעסקים

הלוואות בערבות מדינה